Magazine aanvraag formulier

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw vragen en informatie betreffende de in ons bestand staande woningen. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Vertrouwelijkheid
Alle met ons besproken zaken worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Neem direct contact op